Tag: badania naukowe

Agencje badawcze a badania naukowe

Badania naukowe czyli badania realizowane przez instytucje akademickie oraz samodzielnych badaczy i naukowców umożliwiają realizację projektów badawczo-rozwojowych czy pozyskanie dofinansowań grantowych z funduszy unijnych. Ich przeprowadzenie wymaga zatem rzetelnego zaplanowania, gromadzenia danych oraz ich późniejszej analizy i opracowania.

 

Naukowe wsparcie dla naukowców

Zrealizować badanie naukowe można samemu lub też ze wsparciem instytucji badawczej. Czym kierować się wybierając taki podmiot? Po pierwsze opiniami jego dotychczasowych klientów, a także analizą dostępnej oferty współpracy. Na jaki jej elementy zwracać uwagę? Otóż najlepsze wsparcie zagwarantuje firma, która:

  • Współpracuje z cenionymi instytutami badawczymi i podmiotami akademickich oraz z niezrzeszonymi ekspertami i naukowcami;
  • prowadzi analizy zgodnie ze standardami czasopism listy filadelfijskiej;
  • dysponuje zespołem specjalistów z różnych dziedzin - statystyki, biostatystyki, data management oraz matematyki stosowanej;
  • zatrudnia pracowników o doświadczeniu naukowym i biznesowym, w tym - posiadające własny dorobek naukowy;
  • operuje na bogatej metodologii badań - metodami ilościowymi i jakościowymi;
  • dysponuje odpowiednim zapleczem informatycznym - zapewnia ono wsparcie realizacji projektów naukowych.

Ważne jest także odpowiednie doświadczenie podmiotów badawczych - dla obsługi badania naukowego realizowanego w obrębie branży medycznej warto zadbać o wsparcie firm zaznajomionych z naukowymi programami badawczymi z zakresu medycyny czy farmacji, opartymi dla przykładu na badaniach obserwacyjnych czy epidemiologicznych.

Dobre wsparcie to wsparcie kompleksowe

Dobra firma badawcza oferuje zarówno pełną realizację badania naukowego, jak i jedynie udział w jego etapach, czyli współrealizacje procesu badawczego. Stąd, nie mniej ważną usługą w katalogu pomocy badawczej jest wsparcie merytoryczne przy projektowaniu eksperymentu czy obsługa statystyczna oraz usługa konsultacje z zakresu zagadnień statystycznych.

Przygotowując metodologię pod badanie naukowe, firma badawcza pomaga ustalić cele i obszary badań, metody i techniki pomiaru, sposób doboru próby i metod analizy statystycznej, a także - opracowuje narzędzia badawcze. Prowadząc badanie dba o zapewnienie bezpiecznej bazy danych oraz walidację wyników, zaś proces analityczny opiera na bogatym zasobie metod i testów oraz uzupełnia raportami cząstkowymi. Badanie naukowe, jak każde adanie rynku, wymaga ostatecznie odpowiedniego podsumowania - stanowi je raport końcowy, który winien posiadać odpowiednia formę oraz atrakcyjna wizualizację wyników. Dobra firma badawcza ma na uwadze i ten aspekt.

Rola jednostek CRO w badaniach klinicznych, obserwacyjnych i naukowych

Jednostka CRO gwarantuje wsparcie, wiedzę oraz pozostałe zasoby niezbędne przy realizacji badań dla koncernów farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz innych podmiotów, które je przeprowadzają. Jaka jest jeszcze rola CRO oraz za co taki podmiot odpowiada?

 

Zadania jednostek CRO

 

Rolę jednostki CRO najlepiej opisać na przykładzie badania klinicznego, którego przebieg kontrolują takie firmy. Są one w takiej sytuacji zatrudniane przez sponsorów i ich celem jest dbanie o jakość procesu badawczego, a także przejęcie wielu zadań technicznych oraz administracyjnych w imieniu sponsora.

 

Są to działania z zakresu negocjowania umów z ośrodkami i badaczami, dbania o rozliczenia finansowo-księgowe uczestników, a także zgłaszania badań do organów takich jak Komisje Bioetyczne oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Ze sponsora zdejmuje to szereg obowiązków, dzięki czemu osoby zaangażowane w przeprowadzenie badania mogą zająć się jego przygotowaniem, zamiast poświęcać czas na biurokrację.

 

Wiedza ekspercka kluczem do sukcesu

 

Jednostki CRO mają w swoich szeregach liczną grupę ekspertów doświadczonych w prowadzeniu badań. Taka wiedza oraz umiejętności są niezbędne, by móc przeprowadzić rzetelne i zgodne z metodologią badanie, wsparcie ekspertów gwarantuje bowiem, że jakość będzie zgodna z aktualnymi standardami. Gwarantują to osoby doświadczone m.in. w zakresie biostatystyki, data management, data quality oraz programowania, które stanowią trzon pracowniczy CRO.

 

Technologie w celu ograniczenia kosztów

 

Wiele jednostek CRO gwarantuje też dostęp do samodzielnych, wysoce wyspecjalizowanych narzędzi do sprawniejszego przeprowadzania badań. Pozwala to nie tylko przeprowadzać je bardziej wydajnie, ale również zredukować koszty.

 

Takie narzędzie o nazwie eCRF.bizTM  opracowało Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Służy ono do cyfrowego gromadzenia danych badań, co umożliwia całkowitą rezygnację z papierowych kwestionariuszy. Korzyści? Liczne, od możliwości bieżącego sprawdzania napływających danych, przez śledzenie zmian w wartościach wpisów, aż po szybsze generowanie końcowych analiz i raportów.

 

Dodatkowo koncerny nie muszą obawiać się o bezpieczeństwo danych, gdyż tego typu oprogramowania stworzone przez CRO są najczęściej chronione przez kompleksowe rozwiązania i to na różnych poziomach. Są to nie tylko podstawowe zabezpieczenia serwerów, ale również codzienne tworzenie kopii zapasowych danych oraz regulowanie dostępu do badania tylko przez te osoby, które są ściśle zaangażowane w proces jego tworzenia.

 

Jak doskonale widać jednostki CRO odgrywają kluczową rolę w kompleksowym procesie przeprowadzania różnego rodzaju badań. Oczywiście, aby badanie było przeprowadzone zgodnie z metodologią oraz z zachowaniem najwyższych standardów jakości, trzeba korzystać z usług uznanych jednostek CRO, najlepiej mających na swoim koncie liczne, z sukcesem zrealizowane badania. Takim podmiotem bez wątpienia jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® istniejące na rynku od 2005 roku, które do tej pory przeprowadziło ponad 2 tys. różnego rodzaju badań.

Badania ankietowe od 4 zł.