Tag: analizy danych

Agencje badawcze a badania naukowe

Badania naukowe czyli badania realizowane przez instytucje akademickie oraz samodzielnych badaczy i naukowców umożliwiają realizację projektów badawczo-rozwojowych czy pozyskanie dofinansowań grantowych z funduszy unijnych. Ich przeprowadzenie wymaga zatem rzetelnego zaplanowania, gromadzenia danych oraz ich późniejszej analizy i opracowania.

 

Naukowe wsparcie dla naukowców

Zrealizować badanie naukowe można samemu lub też ze wsparciem instytucji badawczej. Czym kierować się wybierając taki podmiot? Po pierwsze opiniami jego dotychczasowych klientów, a także analizą dostępnej oferty współpracy. Na jaki jej elementy zwracać uwagę? Otóż najlepsze wsparcie zagwarantuje firma, która:

  • Współpracuje z cenionymi instytutami badawczymi i podmiotami akademickich oraz z niezrzeszonymi ekspertami i naukowcami;
  • prowadzi analizy zgodnie ze standardami czasopism listy filadelfijskiej;
  • dysponuje zespołem specjalistów z różnych dziedzin - statystyki, biostatystyki, data management oraz matematyki stosowanej;
  • zatrudnia pracowników o doświadczeniu naukowym i biznesowym, w tym - posiadające własny dorobek naukowy;
  • operuje na bogatej metodologii badań - metodami ilościowymi i jakościowymi;
  • dysponuje odpowiednim zapleczem informatycznym - zapewnia ono wsparcie realizacji projektów naukowych.

Ważne jest także odpowiednie doświadczenie podmiotów badawczych - dla obsługi badania naukowego realizowanego w obrębie branży medycznej warto zadbać o wsparcie firm zaznajomionych z naukowymi programami badawczymi z zakresu medycyny czy farmacji, opartymi dla przykładu na badaniach obserwacyjnych czy epidemiologicznych.

Dobre wsparcie to wsparcie kompleksowe

Dobra firma badawcza oferuje zarówno pełną realizację badania naukowego, jak i jedynie udział w jego etapach, czyli współrealizacje procesu badawczego. Stąd, nie mniej ważną usługą w katalogu pomocy badawczej jest wsparcie merytoryczne przy projektowaniu eksperymentu czy obsługa statystyczna oraz usługa konsultacje z zakresu zagadnień statystycznych.

Przygotowując metodologię pod badanie naukowe, firma badawcza pomaga ustalić cele i obszary badań, metody i techniki pomiaru, sposób doboru próby i metod analizy statystycznej, a także - opracowuje narzędzia badawcze. Prowadząc badanie dba o zapewnienie bezpiecznej bazy danych oraz walidację wyników, zaś proces analityczny opiera na bogatym zasobie metod i testów oraz uzupełnia raportami cząstkowymi. Badanie naukowe, jak każde adanie rynku, wymaga ostatecznie odpowiedniego podsumowania - stanowi je raport końcowy, który winien posiadać odpowiednia formę oraz atrakcyjna wizualizację wyników. Dobra firma badawcza ma na uwadze i ten aspekt.

Badania ankietowe od 4 zł.