Tag: badania pracownicze

Wpływ poziomu satysfakcji pracowników na osiągane sukcesy firmy

Dzięki badaniom satysfakcji pracowników można kontrolować poziom zadowolenia tejże grupy i podejmować działania mające na celu podtrzymanie satysfakcji na wystarczająco wysokim poziomie.

 

Czym jest satysfakcja?

Satysfakcja z wykonywanej pracy, jest elementem postawy, a ta zaś jest trwałym nastawieniem osoby względem kogoś lub czegoś. Nastawienie to zorientowane jest na trzech komponentach: poznawczym, afektywnym i behawioralnym.

  • Komponent poznawczy orientuję się na wiedzę pracowników na temat wykonywanej pracy, a także wokół przekonań i opinii dotyczących wykonywanych obowiązków i środowiska pracy.
  • Komponent afektywny koncentruje się na krótkotrwałym oraz trwałym nastawieniu do wykonywanej pracy, a także współpracowników.
  • Komponent behawioralny obejmuje skłonności i przejawy działania związane z wykonywaną pracą.

 

Satysfakcję należy badać z wykorzystaniem różnych narzędzi

Sama satysfakcja rozumiana jest, jako element, który wspomaga działanie systemu motywacji, a jednocześnie pozwala na jego wzmocnienie. Zwracając uwagę na złożoność zagadnienia satysfakcji warto przeprowadzać procesy badawcze, które będą orientować się zarówno na pozyskiwaniu informacji o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. W tym celu warto nie tylko przeprowadzić anonimową ankietę wśród pracowników, ale także zrealizować wywiady (indywidualne bądź grupowe).

 

Korzyści z wysokiego poziomu zadowolenia pracowników

Warto pamiętać, że:

  1. zwiększenie poziomu satysfakcji zawodowej umożliwia zmianę zachowań;
  2. zadowoleni pracownicy w większym stopniu identyfikują się z celami przedsiębiorstw;
  3. satysfakcja pracowników przekłada się na ich chęć współpracy z innymi, lojalność oraz zaangażowanie i troskę o jakość pracy.

Brak satysfakcji z wykonywanej pracy, może przełożyć się na podejmowanie przez pracowników działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

 

Wyniki badań pozwolą reagować na niepokojące zdarzenia

Dzięki zrealizowaniu badań satysfakcji pracowników można zminimalizować bądź też całkowicie wyeliminować ryzyko pojawienia się negatywnych konsekwencji. W toku zrealizowanego badania mogą zostać zdemaskowane przyczyny niezadowolenia. Przy czym każde badanie kończy się przedstawieniem rekomendacji, które orientują się na efektywnych działaniach naprawczych.

Badania ankietowe od 4 zł.