Rola jednostek CRO w badaniach klinicznych, obserwacyjnych i naukowych

Jednostka CRO gwarantuje wsparcie, wiedzę oraz pozostałe zasoby niezbędne przy realizacji badań dla koncernów farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz innych podmiotów, które je przeprowadzają. Jaka jest jeszcze rola CRO oraz za co taki podmiot odpowiada?

 

Zadania jednostek CRO

 

Rolę jednostki CRO najlepiej opisać na przykładzie badania klinicznego, którego przebieg kontrolują takie firmy. Są one w takiej sytuacji zatrudniane przez sponsorów i ich celem jest dbanie o jakość procesu badawczego, a także przejęcie wielu zadań technicznych oraz administracyjnych w imieniu sponsora.

 

Są to działania z zakresu negocjowania umów z ośrodkami i badaczami, dbania o rozliczenia finansowo-księgowe uczestników, a także zgłaszania badań do organów takich jak Komisje Bioetyczne oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Ze sponsora zdejmuje to szereg obowiązków, dzięki czemu osoby zaangażowane w przeprowadzenie badania mogą zająć się jego przygotowaniem, zamiast poświęcać czas na biurokrację.

 

Wiedza ekspercka kluczem do sukcesu

 

Jednostki CRO mają w swoich szeregach liczną grupę ekspertów doświadczonych w prowadzeniu badań. Taka wiedza oraz umiejętności są niezbędne, by móc przeprowadzić rzetelne i zgodne z metodologią badanie, wsparcie ekspertów gwarantuje bowiem, że jakość będzie zgodna z aktualnymi standardami. Gwarantują to osoby doświadczone m.in. w zakresie biostatystyki, data management, data quality oraz programowania, które stanowią trzon pracowniczy CRO.

 

Technologie w celu ograniczenia kosztów

 

Wiele jednostek CRO gwarantuje też dostęp do samodzielnych, wysoce wyspecjalizowanych narzędzi do sprawniejszego przeprowadzania badań. Pozwala to nie tylko przeprowadzać je bardziej wydajnie, ale również zredukować koszty.

 

Takie narzędzie o nazwie eCRF.bizTM  opracowało Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Służy ono do cyfrowego gromadzenia danych badań, co umożliwia całkowitą rezygnację z papierowych kwestionariuszy. Korzyści? Liczne, od możliwości bieżącego sprawdzania napływających danych, przez śledzenie zmian w wartościach wpisów, aż po szybsze generowanie końcowych analiz i raportów.

 

Dodatkowo koncerny nie muszą obawiać się o bezpieczeństwo danych, gdyż tego typu oprogramowania stworzone przez CRO są najczęściej chronione przez kompleksowe rozwiązania i to na różnych poziomach. Są to nie tylko podstawowe zabezpieczenia serwerów, ale również codzienne tworzenie kopii zapasowych danych oraz regulowanie dostępu do badania tylko przez te osoby, które są ściśle zaangażowane w proces jego tworzenia.

 

Jak doskonale widać jednostki CRO odgrywają kluczową rolę w kompleksowym procesie przeprowadzania różnego rodzaju badań. Oczywiście, aby badanie było przeprowadzone zgodnie z metodologią oraz z zachowaniem najwyższych standardów jakości, trzeba korzystać z usług uznanych jednostek CRO, najlepiej mających na swoim koncie liczne, z sukcesem zrealizowane badania. Takim podmiotem bez wątpienia jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® istniejące na rynku od 2005 roku, które do tej pory przeprowadziło ponad 2 tys. różnego rodzaju badań.

Tagi

agencje badawcze badania naukowe badania kliniczne badania obserwacyjne
Badania ankietowe od 4 zł.