Wskazujemy rozwiązania najlepszych agencji badawczych

Prezentujemy sprawdzone metody
Uświadamiamy korzyści z realizacji badań

Zamierzasz skorzystać z usług firmy badawczej, jednak w dalszym ciągu nie zdecydowałeś się na wybór konkretnego podmiotu?
Naszym zadaniem jest więc ułatwienie Ci tego wyboru za sprawą podzielenia się specjalistyczną wiedzą.

Publikujemy dane na temat stosowanych przez agencje badawcze technik, metod oraz procedur analitycznych. Posiadamy kierunkowe wykształcenie badawcze, a badaniami rynku zajmujemy się w swojej codziennej pracy. Dlatego przekazywane przez nas informacje są zawsze rzetelne i sprawdzone w praktyce.

Co zrealizują dla Ciebie agencje badawcze?

Analizy konkurencji - pozwalające monitorować działania innych podmiotów z branży, naśladować sprawdzone rozwiązania, a także unikać tych, które narażają firmę na straty finansowe oraz wizerunkowe.

Badania opinii pracowników - chcąc uniknąć odejścia najlepszych członków załogi, warto prowadzić regularne pomiary satysfakcji. Agencje badawcze powinny zapewnić przede wszystkim anonimowość takich badań.

Badania rynku - prowadzone w celu pozyskania jednostkowych insightów konsumenckich, służących wspieraniu wizerunku marki, planowaniu kampanii promocyjnej, czy też porównaniu konceptów produktów, opakowań oraz wstępnych wersji reklam.

Badania Tajemniczego Klienta - dzięki ich przeprowadzeniu dowiesz się, jak jest oceniana jakość obsługi w placówkach Twojej firmy przez rzeczywistych klientów.

Sondaże internetowe - to nowoczesne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy nade wszystko cenią sobie błyskawiczny czas realizacji badania opinii.

Badania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne są realizowane z myślą o obsłudze instytucji korzystających ze wsparcia w ramach środków unijnych.
Profesjonalne firmy badawcze przeprowadzają kompleksową ewaluację zarówno pojedynczych projektów, jak i całościowych Programów i strategii operacyjnych. Agencje badawcze powinny uwzględniać najważniejsze kryteria ewaluacyjne takie jak skuteczność, trwałość, użyteczność oraz efektywność.

  • Ex-ante: przed rozpoczęciem wdrażania Programu, strategii lub realizacji projektu. Koncentruje się na analizie spójności zewnętrznej oraz wewnętrznej, trafności zapisów, a także określeniu stopnia zgodności z potrzebami beneficjentów.
  • Mid-term: badania przeprowadzane w środkowej części realizacji działań. Poddawane są analizie do tej pory uzyskane efekty oraz weryfikowany jest poziom osiągnięcia przyjętych wskaźników
  • Ex-post: ewaluacja podsumowująca realizację interwencji oraz mająca na celu wypracowanie rekomendacji odnośnie działań podejmowanych w przyszłości.

Triangulacja to podstawa

Pamiętaj o tym, że pełny obraz analizowanego zagadnienia uzyskasz jedynie wówczas, jeżeli firma badawcza w ramach pomiarów posłuży się kilkoma różnorodnymi technikami badań jakościowych oraz ilościowych. Dzięki temu możliwe jest spojrzenie na dany problem z różnych perspektyw oraz uzyskanie:

1

Danych od reprezentatywnych prób badawczych, które można uogólniać na pełną populację. W tym celu najlepiej sprawdzają się sondażowe badania opinii.

2

Pogłębienie oraz szczegółowe wyjaśnienie ilościowych tendencji w ramach badań jakościowych IDI, FGI oraz przy wykorzystaniu kreatywnych technik projekcyjnych.

Wybierz
rzetelną agencję badawczą

Nie pozwolimy na to, abyś wydał nieefektywnie pieniądze na usługi przypadkowej agencji! Przybliżymy Ci zasady prowadzenia analiz, wskażemy dedykowane rozwiązania, a także potencjalne korzyści z realizacji badań.

Możesz nam zaufać.

Badania ankietowe od 4 zł.