5 czynników wpływających na współczynnik odpowiedzi na ankietę CAWI

Istnieje 5 głównych parametrów, które wpływają na Twój współczynnik odpowiedzi na ankietę CAWI. Warto zaznajomić się z głównymi aspektami, które oddziałują na liczbę uzyskiwanych odpowiedzi z ankiet internetowych, aby uzyskać ich jak najwięcej i wyciągnąć jak najlepsze dane.

 

Cel ankiety

Zanim wymyślisz jakąkolwiek ankietę internetową, musisz wiedzieć co chcesz osiągnąć. Bardzo ważne jest, abyś miał jasno określony cel ankiety CAWI. Kiedy już to zrozumiesz, będzie Ci o wiele łatwiej przekonać ludzi do wzięcia udziału w ankiecie. Otwarcie ankiety słowami "Czy mogę zadać Panu/Pani kilka krótkich pytań?" jest zbyt ogólnikowe i zmniejszy odsetek odpowiedzi na ankietę w porównaniu z konkretnym wprowadzeniem do ankiety, jak na przykład "W celu ulepszenia naszej obsługi klienta, chcielibyśmy zadać Panu/Pani 5 krótkich pytań".

 

Wygląd ankiety

Ankieta CAWI musi wyglądać atrakcyjnie i powinna przyciągać uwagę grupy docelowej, zarówno pod względem stylu, jak i języka. Musisz mieć pewność, że wszystko jest jasne, łatwe do odczytania i wypełnienia. Istnieje wiele narzędzi do przeprowadzania ankiet online, jak SurvGo™, które udostępniają osobom chcącym przeprowadzić ankietę gotowe szablony. Dzięki temu osoby chcące przeprowadzić ankiety internetowe nie muszą zaczynać od zera, jeśli chodzi o projektowanie ankiety i układanie pytań. W przypadku ankiet online ważne jest, aby ankieta była responsywna i ograniczała liczbę kliknięć potrzebnych do jej wypełnienia. Postaraj się również spersonalizować ankietę. Badanie potwierdzają, że spersonalizowane zaproszenia do ankiet CAWI zwiększają odsetek uzyskiwanych odpowiedzi. Język ma bardzo duże znaczenie w przeprowadzanym badaniu. Postaraj się wczuć w mentalność swojego klienta i na tej podstawie formułuj pytania. Możesz też skorzystać z wskazówek, aby Twoja ankieta CAWI była przystępniejsza dla Twojej grupy docelowej. Upewnij się, że używasz różnych typów pytań, takich jak wielokrotny wybór, ocena, skala Likerta, itp. Każdy typ pytania ma swoje mocne strony.

 

Długość ankiety CAWI

Ludzie bardzo szybko się rozpraszają, więc powinieneś zadawać tylko te pytania, które musisz. Ankiety internetowe, które są zbyt długie uzyskują znacznie niższy wskaźnik odpowiedzi. Poinformuj respondentów, ile czasu zajmie im wypełnienie ankiety, zanim zaczną ją wypełniać.

 

Grupa odbiorców ankiety

Częstym błędem jest wysyłanie tej samej ankiety CAWI do różnych grup odbiorców i oczekiwanie takiego samego odsetka odpowiedzi. Jeśli kierujesz ankietę do grupy B2C, możesz oczekiwać, że odsetek odpowiedzi będzie niższy niż w przypadku grupy B2B. Tworzenie ankiety wewnętrznej będzie miało wyższy współczynnik odpowiedzi w porównaniu do ankiety zewnętrznej.

 

 Zachęty do badania

Ludzie nie lubią robić rzeczy za darmo. Potrzebują jakiejś motywacji lub zachęty, aby zacząć działać. Badania wykazały, że posiadanie zachęty może zwiększyć liczbę odpowiedzi od 10 do 15% w zależności od jakości i atrakcyjności zachęty dla grupy docelowej. Konsensus wśród wielu ekspertów badawczych jest taki, że użyteczne, istotne informacje są najbardziej skuteczną formą zachęty dla odbiorców biznesowych. Na przykład, informacje, których dostarczają, pomagają ulepszyć pewne aspekty produktów lub usług - co z kolei przekłada się na lepsze doświadczenia klientów. Lepiej skupić się na informowaniu respondentów o wewnętrznych korzyściach płynących z wypełnienia ankiety CAWI, ponieważ respondenci zrozumieją, że w ich najlepszym interesie jest udzielenie jak najbardziej szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania ankiety. Możesz również zdecydować się na zaoferowanie nagród zewnętrznych, takich jak kupony, zniżki i inne oferty dla klientów, którzy poświęcą czas na udzielenie odpowiedzi w Twojej ankiecie. Nie trzeba dodawać, że może to sprawić, że niektórzy klienci chętniej wypełnią ankietę, jednak minusem oferowania nagród zewnętrznych jest to, że niektóre osoby mogą wypełnić ankietę tylko po to, aby otrzymać nagrodę. Osoby, które podchodzą do ankiety z takim nastawieniem mogą, ale nie muszą traktować procesu poważnie, co oznacza, że możesz otrzymać wiele nieważnych lub w inny sposób nieprzydatnych odpowiedzi.

Badania ankietowe od 4 zł.