Jak długo trwa realizacja badania CAWI?

 

W ostatnich latach notuje się w naszym kraju znaczny wzrost popularności badań CAWI. Ich atutem jest nie tylko niski koszt realizacji w porównaniu choćby z Indywidualnymi wywiadami pogłębionymi, ale również szybki czas wykonania. Ile w praktyce on wynosi oraz od czego dokładnie to zależy?

 

Odpowiedzi? Nawet w dobę!

 

Okazuje się, że czas realizacji CAWI jest w porównaniu z innymi technikami naprawdę rekordowy, odpowiedzi od setek osób można uzyskać bowiem nawet w ciągu doby. Nie ulega wątpliwości, że to dla wielu zleceniodawców jedna z największych zalet zwłaszcza, gdy wnioski z CAWI mają posłużyć do budowania krótkoterminowej strategii działania lub rozpoczęcia działań naprawczych. Szybka realizacja ma znaczenie również wtedy, gdy CAWI ma posłużyć jako sposób testowania konceptów reklamowych. Tutaj ważna jest szybka ocena ich skuteczności, aby móc wybrać najlepszy spot i przekazać go do mediów.

 

Przygotowanie hipotez oraz pytań do ankiety

 

Choć oczekiwanie na odpowiedzi z ankiet CAWI jest naprawdę krótkie, to oczywiście do samego projektu należy dobrze się przygotować. Wynika to z faktu, że tylko właściwie postawione tezy badawcze, a także celnie sformułowane pytania pozwolą na uzyskanie rzetelnych informacji od grupy docelowej.

Zaleca się więc, aby przed przystąpieniem do tworzenia badania ankietowego CAWI stworzyć przynajmniej kilkuosobowy, interdyscyplinarny zespół, który dokładnie określi cele takiego projektu oraz stworzy odpowiedni formularz.

Oczywiście istnieje tez możliwość zlecenia tego typu działań ekspertom. Takie zadanie przejmują na siebie specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® odpowiadający za platformę Badanie-Opinii.pl. Dzięki temu zleceniodawca będzie miał absolutną pewność, że CAWI zostanie przeprowadzone skrupulatnie oraz zgodnie z metodologią badawczą.

 

Analiza wyników CAWI

 

Do czasu realizacji często zalicza się również okres poświęcany na analizowanie wyników płynących z badania CAWI. To również bardzo ważny etap, który przez wielu określany jest jako absolutnie kluczowy. To bowiem od niego będzie zależeć, czy przedsiębiorstwo podejmie odpowiednie działania i w istocie zyska dzięki takiemu przedsięwzięciu.

Ułatwieniem w tym przypadku jest to, że korzystając z platform takich jak Badanie-Opinii.pl, wyniki są podawane w przystępnej formie gotowych do analizy raportów. Można więc od razu wyciągnąć z nich wnioski i wdrożyć stosowne kroki.

Jak widać realizacja badania CAWI to obecnie kwestia kilkudziesięciu godzin, dlatego też jest to forma, z której tak chętnie korzystają przedsiębiorstwa i to właściwie niezależnie od ich wielkości.

Badania ankietowe od 4 zł.