Jak wybrać agencję badawczą i jakich zasad współpracy oczekiwać?

 

Agencja badawcza to firma zajmująca się zbieraniem i przetwarzaniem danych istotnych dla właścicieli innych przedsiębiorstw, tj. przeprowadzająca badania wśród konsumentów, opracowująca analizy rynku lub badająca opinię publiczną na wskazanym obszarze.

 

Czym kierować się przy wyborze agencji badawczej?

 

Sukces współpracy z przedsiębiorstwem tego typu zależy w dużej mierze od wybrania właściwej firmy, której możliwości i doświadczenie odpowiadają naszym potrzebom. Warto pamiętać, że nie zawsze obiektywnie najlepsza agencja badawcza okaże się najwłaściwsza dla nas - wszystko zależy od specyfiki projektu, jaki mamy zamiar jej powierzyć. Szczególne znaczenie ma to w przypadku analiz związanych z rynkami obcych państw.

 

Należy wtedy wybrać wyłącznie taką, która posiada doświadczenie w tworzeniu analiz rynku konkretnego kraju. Zwłaszcza, jeśli sytuacja gospodarcza danego państwa ulega szybkim przeobrażeniom lub kraj ten leży w egzotycznej strefie kulturowej, której perfekcyjna znajomość może okazać się niezbędna do przeprowadzenia badań.

 

Podstawowym kryterium przy wyborze agencji badawczej jest zwykle jej doświadczenie i renoma. To rozsądne podejście, pozwalające uniknąć rozczarowania, które mogłoby być obecne w przypadku współpracy z niedoświadczoną firmą, której pracownicy nie są wystarczająco biegli w swej dziedzinie.

 

Szybki research

 

Warto zajrzeć na stronę internetową przedsiębiorstwa i sprawdzić z jakimi firmami (i przy jakiego typu projektach) współpracowało dotychczas. Na tej podstawie jesteśmy w stanie także zorientować się, czy miało ono do czynienia z projektami podobnymi do tego, który zamierzymy zlecić.

 

Ważny jest także czas, w jakim agencja zobowiązuje się zrealizować nasz projekt. Czynnik ten ma wyjątkowe znaczenie przy zleceniach, których sprawne wykonanie jest dla nas bardzo ważne.

 

Rządaj przedstawienia kosztorysu

 

Oznaką, świadczącą o profesjonalizmie danego przedsiębiorstwa może być podejście do kwestii kosztorysu projektu - nie powinniśmy mieć do niego żadnych wątpliwości. Krótko mówiąc, powinien być zawsze jasno określony. Gdyby jednak pojawiły się jakiekolwiek niejasności, dobra agencja zawsze szybko je z nami przedyskutuje.

 

W tym momencie dochodzimy do ostatniego (lecz zarazem jednego z najważniejszych) elementu gwarantującego pomyślną współpracę z firmą zajmującą się przeprowadzaniem badań i analiz na zlecenie. Otóż pomiędzy taką firmą, a przedstawicielami twojej musi istnieć sprawny system komunikacji - i to nie tylko wtedy, gdy wszystko idzie w porządku, ale również w przypadku pojawienia się komplikacji, których rozwiązywanie powinno przebiegać w możliwie przejrzysty sposób.

Badania ankietowe od 4 zł.