Badanie na wiele tematów

Zapoznanie się z opiniami społeczeństwa stanowi bardzo ważny czynnik w planowaniu działań. Pozwala to na wychwycenie oczekiwań oraz ujawniających się zmian w obrębie danej populacji. Taka wiedza nie tylko zwiększa trafność podejmowanych decyzji, ale pozwala na tworzenie skutecznych planów rozwojowych. Alternatywną dla długi i niejednokrotnie drogich badań są tzw. omnibusy.

 

Świadomość zwiększa skuteczność

Wraz ze wzrostem świadomości własnej sytuacji wzrasta prawdopodobieństwo podejmowania właściwych decyzji. Procesy badawcze pozwalają na zyskanie rzetelnej wiedzy, ale niestety wymagają poświęcenia często dużej ilości czasu oraz energii. Jednak jest taki typ badania sondażowego, które:

 • pozwala na zapoznanie się z opinią społeczeństwa;
 • realizowane są regularnie;
 • przeprowadzane są na reprezentatywnej próbie;
 • zapewniają niski koszty badania;
 • skracają czas przeprowadzania procesu.

 

Omnibus to rozwiązanie pozwalające działać każdemu

Badanie to może być realizowane tak drogą online, jak telefoniczną czy nawet za pomocą wywiadu bezpośredniego. Dzięki zastosowaniu oprogramowania komputerowego możliwe stało się szybkie analizowanie pozyskanych informacji w przypadku takich metod jak CATI, CAWI, CAPI. Kwestionariusz badania zawiera pytania z różnych dziedzin, branż oraz pochodzące od różnych klientów, co umożliwia obniżenie kosztów procesu. Pytanie te mogą odnosić się do:

 • konkretnych preferencji panujących w danej populacji;
 • opinii na temat istniejących już usług i produktów;
 • postrzegania wizerunku danej firmy/marki;
 • ujawnienia nowych potrzeb konsumentów;
 • wprowadzanych dopiero na rynek produktach/usługach.

 

Wiele tematów, wiele pytań…

Jak widać badania omnibus mogą odwoływać się do bardzo wielu tematów. Sam kwestionariusz zbudowany jest w taki sposób, iż zawiera pytania wszystkich tych, którzy zgłosili chęć przebadania danej kwestii. Wyniki otrzymane w procesie badawczym mogą być przydatne w kwestiach:

 • kreowania skutecznych kampanii reklamowych;
 • zbadania zwyczajów klientów;
 • rozpoznania swojej pozycji na rynku;
 • zapoznania się z konkurencyjnością.

 

Zalety, o których nie można zapomnieć

Zastosowanie badań omnibusowych daje szansę na umocnienie swojej aktualnej pozycji. Uwzględniając szeroki zakres tematyczny badania można uzyskać informacje skupiające się na preferencjach społeczeństwa, jak i kluczowych kwestiach związanych z reklamą czy konkurencyjnością. Co więcej badania te mogą posłużyć do odkrycia mocnych i wyeliminowania słabych stron.

Badania ankietowe od 4 zł.