Czym jest i o czym mówi badanie omnibusowe?

 

Przeprowadzając badania sondażowe warto zwrócić uwagę na badanie omnibusowe. Stosowane są one, gdy zlecający badanie chce zadać jedno lub tylko kilka pytań. W badaniu tym respondentów dobiera się wśród mieszkańców wszystkich województw, co pozwala na dobór reprezentatywnej próby badawczej.

 

To metoda odpowiednia dla każdej firmy

Do największych zalet badań omnibusowych zalicza się:

  1. niski koszt przeprowadzenia projektu;
  2. krótki czas realizacji zlecenia;
  3. możliwość regularnego badania.

 

Niski koszt badania pojawia się, gdyż w ankiecie pytania pochodzą od kilku różnych firm, które płacą za ilość zadanych pytań. Po uzyskaniu informacji istnieje możliwość wykonania graficznego przedstawienia danych w formie wykresów, jak i weryfikacja hipotez statystycznych, które pozwolą na wydobycie znaczących zależności między zmiennymi.

 

Zastosowane techniki badawcze nie są niczym nowym…

Należy przy tym zauważyć, że ankiety omnibusowe należą do grupy badań ilościowych, które uwzględniają w jednym badaniu wiele różnych tematów. Ankiety te można wykorzystać przeprowadzając badania:

  • rynku;
  • znajomości marek;
  • opinii publicznej.

Jeśli chodzi natomiast o techniki badawcze wyróżnia się metody CAPI, CAWI oraz CATI.

 

Badania omnibusowe dają wiele możliwości

Każda z powyższych metod badawczych pozwala na dotarcie do próby, która będzie reprezentatywna, co pozwoli na uzyskanie wyników o wysokiej jakości. Pozwala to także na wykorzystanie wielu dróg skutecznego dotarcia do klienta. Zarówno można dotrzeć do niego dzięki zastosowaniu telefonu, ale także Internetu. Istnieje również możliwość przeprowadzenia bezpośredniej ankiety z klientem z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Każda z wymienionych metod posiada swoje zalety i może służyć polepszeniu jakości osiągniętych danych.

 

Potrzeby klienta mogą zostać w pełni zaspokojone

Zwracając uwagę na możliwości, które dają badania omnibusowe należy podkreślić, iż dokonywane są one:

  • na reprezentatywnej próbie;
  • z zachowaniem wysokiej jakości procesu badawczego;
  • z uwzględnieniem elastyczności pytań.

 

Pozwala to na realizację potrzeb klienta zlecającego badanie w pełnej krasie przy uwzględnieniu dbałości o rzetelność i wiarygodność pozyskanych danych.

 

Wyniki badań można wykorzystać na wiele sposobów

Pozyskane wyniki w procesie badań omnibusowych mogą być wykorzystywane dla polepszenia ogólnej sytuacji swojej firmy na danym rynku. Uzyskane dane pozwolą także na stworzenie takiego planu rozwojowego, który będzie uwzględniał aktualną sytuację i możliwości firmy, a przy tym umożliwi jej dalszy wzrost.

Badania ankietowe od 4 zł.