Badania UX: w trosce o pozytywne wrażenia

 

Badania UX (User Experience) koncentrują się na analizie wrażeń, które pojawiły się u konsumenta w wyniku korzystania z oprogramowania/strony/aplikacji. Metoda ta pokazuje, jakie duże znaczenie ma w dzisiejszych czasach estetyka, do której zalicza się design interfejsu, a w tym jego przejrzystość, intuicyjność i szatę graficzną. Stąd badanie UX bierze pod uwagę tak funkcjonalność strony/oprogramowania, jak i jej walory estetyczne.

 

Badania, które pozwalają na poprawę

Badaniu UX mogą podlegać strony i oprogramowania, które są jedynie projektami lub prototypami, a także ich wczesnymi wersjami użytkowymi, ale także wersje, które już funkcjonują. Przeprowadzenie badań pozwala na zestawienie i porównanie różnych wariantów oprogramowania czy stron, co pozwala na wybór najlepszej wersji. Badania UX wykonuje się w celu:

  • rozpoznania wrażeń z użytkowania danej strony;
  • ocenienia designu strony;
  • rozpoznania zachowań oraz potrzeb konsumentów;
  • dostosowania produktu/usługi do potrzeb klientów;
  • podniesienia funkcjonalności i intuicyjności stron/oprogramowań.

 

Odbiorca strony powie o niej najwięcej

Wartością badań UX jest kontakt z konsumentem, który odpowiada za podnoszenie poziomu zaangażowania klienta oraz daje możliwość zaobserwowania zachowań konsumentów w trakcie korzystania ze stron internetowych i oprogramowań. Metoda, którą będzie przeprowadzane badanie zależy od zdefiniowanej wcześniej grupy docelowej, a także etapu rozwojowego, na którym znajduje się produkt mający podlegać badaniu. Do metod wykorzystywanych w badaniach UX należą:

  • zogniskowany wywiad grupowy (FGI);
  • indywidualny wywiad pogłębiony (IDI);
  • testy konsumenckie.

Ponadto wyróżnia się dwie metody dedykowane dla badań UX, a są to:

  • metoda Eyetracking, która zwraca uwagę na wzrokową zdolność widzenia i zauważania danych elementów na stronie, a także pozwala wskazać ilość przejść między podstronami, jak i czas oraz kolejność zainteresowania danymi elementami strony;
  • metoda Clicktracking pozwala na analizę tzw. kliknięć wykonanych w konkretny element strony.

 

Badania UX są nakierowane na sukces

Wynikiem wykonanych badań jest rozpoznanie oczekiwań grupy docelowych, do której kierowana jest dana strona czy oprogramowanie. Jako że badania UX skupiają się na wrażeniach wizualnych odbiorcy to pozyskane wyniki pozwolą na dobranie takiego interfejsu itp. oprogramowania czy strony, który będzie odpowiadał w pełni gustom i potrzebom użytkowników, co zwiększy konkretne reakcje wśród odbiorców. Raport z badań UX to coś więcej niż tylko lista słabych i mocnych stron, to przede wszystkim materiał do rozwojowej pracy.

Badania ankietowe od 4 zł.