Badania UX na wczesnym etapie życia projektu

 

 

Badania UX najczęściej kojarzone są z usprawnianiem projektu, który znajduje się już „na ostatniej prostej”. Praktyka pokazuje jednak, że proces ten nie ogranicza się jedynie do stwierdzania użyteczności właściwie zakończonego już projektu. 

 

Badania User experience w relacji do badań marketingowych 

 

Wdrożenie badań User Experience już we wczesnym etapie może dodać do niego nieocenioną wręcz wartość. Oczywiście, proces ten nie jest w stanie zastąpić w pełni badań marketingowych, ale też nie taka jest jego rola, mimo że możemy tu zaobserwować jedno kluczowe podobieństwo – badania UX mają dostarczyć szczegółowych odpowiedzi na pytania, związane z zachowaniem i potrzebami użytkowników.

 

Rolą badań UX jest obserwacja zachowań użytkowników

 

Za każdym razem, kiedy dany produkt wzbogacany jest o nową opcję / funkcję, kluczowe zachowania odbiorców pozostają niewiadomą. Rzecz jasna można sięgnąć po niezwykle użyteczne narzędzie, jakim jest ankieta, jednak w tym przypadku uzyskane dane nie zawsze będą miarodajne.

 

Faktyczne zachowanie odbiorców bardzo często ma niewiele wspólnego z deklaracjami, zatem znacznie efektywniejszą metodą będzie analiza rzeczywistych zachowań, które w danym obszarze wykonują klienci / odbiorcy. Obserwacja prowadzona w środowisku rzeczywistym jest o tyle istotna, że pozwala określić nie tylko zachowania świadome, ale także te, które są wykonywane bezwiednie. Wszystko to pozwala wyciągnąć szczegółowe wnioski na temat faktycznych potrzeb i oczekiwań userów, które będą solidną podstawą do dalszego rozwoju projektu, określając jednocześnie jego kierunek.

 

Wdrażanie zmian to skomplikowany proces

 

W tym miejscu nie kończy się jednak rola prowadzonych badań. W praktyce okazuje się, że stosowne czynności powinny być podjęte także na etapie dalszego rozwoju projektu, czyli w trakcie wdrażania zmian, które wynikają z uzyskanych wcześniej wyników. 

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, że wprowadzenie wszystkich zmian, w postaci skumulowanej aktualizacji, może przynieść więcej szkody niż pożytku. Niezwykle istotną czynnością, która pozwala uniknąć ewentualnych pomyłek, jest w tym przypadku kategoryzacja funkcji na: 

 

• podstawowe, 
• pożądane,
• innowacyjne. 

 

Właściwa kolejność wprowadzania zmian zawsze pozostaje kwestią indywidualną, na którą składa się bardzo wiele czynników. Szczegółowy raport z przeprowadzonych stanowi niezwykle istotny drogowskaz, który nie tylko pokazuje konkretny kierunek, w którym projekt powinien podążać, ale podpowiada też konkretne rozwiązania. Mówimy tu zatem o kompletnym narzędziu.

Badania ankietowe od 4 zł.