Badania satysfakcji pacjentów i metody ich realizacji

Jesteś właścicielem sieci placówek medycznych? Obawiasz się jednak, że z uwagi na stale wzrastającą konkurencyjność na rynku pacjenci zdecydują się odejść? Jak najszybciej podejmij zatem decyzję o przeprowadzeniu badania satysfakcji pacjentów. Dzięki temu w porę zdołasz wprowadzić pożądane z biznesowego punku widzenia zmiany. Dowiesz się zatem jak prowadzone są tego rodzaju pomiary, komu je zlecić, a także jakich korzyści można się spodziewać.

 

Ankietowe badania satysfakcji pacjentów

 

W celu realizacji badań opinii pacjentów najczęściej wykorzystywana jest technika ankiety. Dzięki temu pacjenci mają możliwość oceny poszczególnych aspektów zaznaczając wybrane opcje kafeterii. Badania ankietowe zazwyczaj są prowadzone w sposób tradycyjny – z użyciem papierowego kwestionariusza. Wówczas ankiety mogą być przekazane pacjentom do wypełnienia niedługo po zakończeniu przez nich hospitalizacji. Wybór techniki ankiety PAPI ma uzasadnienie zwłaszcza w przypadku osób starszych oraz słabowidzących, które nie zawsze potrafią obsługiwać komputer.

 

Pacjenci w młodym wieku będą natomiast zapewne preferować udział w badaniu online. Wybór tego rodzaju techniki ankietowej pozwala im bowiem wypełniać ankietę oceny w dowolnym czasie i miejscu – wystarczy, że zalogują się do systemu podając unikalne dane identyfikacyjne. Możliwe jest także przeprowadzenie badania satysfakcji pacjentów metodą terenowej ankietyzacji CAPI. Wówczas podają oni odpowiedzi ankieterowi, który na bieżąco – z użyciem aplikacji mobilnej – wprowadza dane do systemu oraz weryfikuje ich poprawność logiczną.

 

Czego można się dowiedzieć w badaniu opinii pacjentów?

 

Badania satysfakcji pacjentów pozwalają uzyskać wartościowe i wiarygodne wnioski zwłaszcza pod kątem:

 

 1. Skuteczności leczenia;
 2. Skutków ubocznych powstałych w trakcie hospitalizacji;
 3. Satysfakcji z jakości obsługi na recepcji;
 4. Stopnia w jakim zostały spełnione potrzeby psychologiczne pacjentów;
 5. Kultury osobistej personelu medycznego;
 6. Zadowolenia pacjentów z komfortu w trakcie pobytu w placówce medycznej;
 7. Poczucia bezpieczeństwa pacjentów;
 8. Opinii na temat kosztów leczenia;
 9. Oceny jakości serwowanych posiłków;
 10. Stopnia w jakim zostały spełnione standardy pod kątem ochrony danych osobowych pacjentów.

 

Jakie korzyści możesz odnieść?

 

Wdrożenie rekomendacji opracowanych w ramach badania satysfakcji pacjentów stwarza możliwość osiągnięcia następujących korzyści dla podmiotu medycznego:

 

 1. Uniknięcie ryzyka odejścia pacjentów do konkurencji;
 2. Poprawa wizerunku placówki;
 3. Wzrost osiąganych zysków ze świadczenia usług medycznych;
 4. Poprawa jakości obsługi pacjentów;
 5. Dostosowanie standardów obsługi do potrzeb pacjentów. 

Tagi

badania satysfakcji pacjentów badania ankietowe
Badania ankietowe od 4 zł.