Satysfakcja jako zagadnienie procesu badawczego

Między satysfakcją a lojalnością klienta zachodzi duża różnica. Mówiąc o zadowoleniu ma się na myśli stan, który w łatwy sposób może ulec zmianie. Natomiast lojalność jest względnie stała i pozwala na zyskanie oddanych odbiorców. Badania satysfakcji klienta umożliwiają zbadanie aktualnego zadowolenia odczuwanego przez konsumentów, a tym samym na przeprowadzanie badań nakierowanych na realizację oczekiwań rynku.

 

Najważniejszym jest zrozumienie konsumenta

Uwzględniając łatwy dostęp do usług lub produktów należy ze starannością planować strategie rozwojowe. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie błędów, ale będzie stanowić także świetną podstawę do takich działań jak na przykład kampanie reklamowe. Badanie satysfakcji klienta ma na celu:

 • zebranie maksymalnej ilości informacji o klientach;
 • zrozumieć zachodzące zmiany na rynku;
 • określić kim są i jakie potrzeby mają odbiorcy danego produktu/usługi;
 • wesprzeć podejmowane działania w obrębie relacji z konsumentem.

 

Badania zwiększają powodzenie

Różnorodność działań, które firma może podejmować w obrębie konkretnego segmentu rynku jest wielka. Zaczynając od dostosowanie oferty do potrzeb konsumentów, aż do tworzenia i wprowadzania nowych produktów czy usług na rynek. Realizacja wyznaczonych planów będzie skuteczna, jeśli zostaną one oparte na wiedzy pozyskanej w procesach badawczych, które:

 • będą stanowić obiektywny głos w badanej sprawie;
 • pozwolą na wieloaspektowe ujęcie zagadnienia;
 • będą miały na uwadze poprawę aktualnej sytuacji.

 

Decyzje potrzebują uzasadnień

Wszystkie działania powinny zostać poparte konkretnym uzasadnieniem, które powinno:

 • uwzględniać różnorodne scenariusze wydarzeń;
 • być poparte badaniami np. badania satysfakcji klienta;
 • odnosić się do aktualnej sytuacji z uwzględnieniem przyszłych zdarzeń;
 • stanowić logiczna i spójną wizję.

 

Znając przyczyny swoich działań może zwiększyć skuteczność i efektywność podejmowanych działań. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ decyzję zostają podjęte właściwie, jeśli będą one przemyślanie, a tym samym będą uwzględniać rozmaite przesłanki.

 

Wiedza pozwala na osiąganie przewagi

Zwracając szczególną uwagę na dostosowanie swoich działań do pojawiających się oraz zmiennych potrzeb konsumentów można osiągnąć sukces. Samo badanie satysfakcji klienta ma za zadanie skupić się na jego potrzebach, motywacjach oraz oczekiwaniach. Tym samym pozwala to na podejmowanie efektywnych decyzji i zwiększanie swojej przewagi nad konkurencją.

Badania ankietowe od 4 zł.