Konsumenci mają głos!

Nakierowując działanie na zrozumienie zachodzących zmian oraz realizację wyznaczonych celów rozwojowych należy w odpowiedni sposób zdefiniować misję firmy, ale przede wszystkim we właściwy sposób wsłuchiwać się w głos odbiorców rynku. To oni w obrębie takich procesów badawczych jak badania opinii klientów mówią o najistotniejszych z ich punktu widzenia kwestiach.

 

Sposób dający szansę na więcej

Realizując badania nakierowane na konsumentów nie tylko zapoznajemy się z ich opiniami, ale także z potrzebami i motywacjami. Pozwala to na wykorzystywanie pozyskanych informacji na wielu polach działalności, a przy tym daje szansę na podejmowanie nowych wyzwań wpływających na podnoszenie jakości świadczonych usług. Otrzymane wyniki badań opinii klientów można zastosować, jeśli chodzi o:

 • zaplanowanie kampanii reklamowej;
 • wprowadzenie udoskonaleń;
 • rozszerzenie sprzedaży;
 • wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług.

 

Obok opinii leży satysfakcja

Zapoznając się z opinią konsumentów warto zwrócić uwagę także na odczuwane przez nich zadowolenie. To w głównej mierze ono odpowiada na posykiwanie lojalnych konsumentów. Wśród modeli satysfakcji klienta wyróżnia się następujące model:

 1. oczekiwanej niezgodności;
 2. sprawiedliwości wymiany;
 3. emocjonalny.

W trzecim modelu zadowolenie odbierane jest jako stan dotyczący pozytywnych reakcji emocjonalnych, który związany jest z oceną produktu. Natomiast model sprawiedliwej wymiany odnosi się do porównania kosztów i zysków konsumentów oraz sprzedawcy. O zadowoleniu można mówić wtedy, gdy koszty i zyski klienta są zbliżone do kosztów i zysków sprzedawcy.

 

Zauważyć i wykorzystać szanse

W związku z przeprowadzonymi badaniami opinii klientów należy zauważyć, iż sukces możliwy jest, jeśli:

 • rozumiemy rynek, na którym działamy;
 • posiadamy uzasadnienia dla podejmowanych działań;
 • potrafimy dostosować działania do oczekiwań konsumentów;
 • znamy znaczenie podejmowanych decyzji.

W związku z tym, że rynek jest zmienny bardzo ważne jest, aby w regularny sposób przeprowadzać prace badawcze, a tym samym kontrolować zmieniającą się sytuację. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie porażki, ale przede wszystkim pozwoli na skorzystanie z nadających się na rynku szans.

 

Cel musi widzieć przyszłość

Należy pamiętać, że podejmowane prace badawcze mają na celu gromadzenie i interpretowanie danych, które będzie można wykorzystać w dalszym procesie wzrostu. Stąd tak ważne jest, aby cel badania opinii klientów  odpowiadał na aktualne potrzeby firmy. Można powiedzieć, że cel procesu powinien zorientowany być na przyszłość.

Badania ankietowe od 4 zł.