Nowa rola klienta i wzrost znaczenia jego głosu

W kwestiach powiązanych ze skutecznym zarządzaniem posiadanymi zasobami warto zwrócić uwagę na głos klientów, którzy są obiektywnymi obserwatorami rynku. Badania opinii klientów mają na celu zwiększenie trafności podejmowania decyzji, a także usystematyzowanie wiedzy na temat kondycji firmy. Konsumenci stają się partnerami, którzy posiadają swój głos w sprawach firmy.

 

Opinie konsumentów przekuwa się w informacje

Istotnym jest przeobrażenie roli klienta w rolę partnera. Dzięki dostrzeżeniu tej różnicy możliwym jest określenie znaczenia konsumenta-partnera dla rozwoju własnej firmy. Co warto zaznaczyć nie zmienia to faktu, iż klient jest kapryśny, zmienny, a przy tym zawsze wymagające. Dzięki badaniom opinii klientów można:

 • zwiększyć sprzedaż produktów;
 • dostosować swoją ofertę do skonkretyzowanych potrzeb klientów;
 • zyskać obiektywną perspektywę patrzenia na własnej działania;
 • zrozumieć nastawienie klientów;
 • podnieść standardy obsługi.

 

Klientów należy zdobyć

W aspekcie dbania o wizerunek swojej firmy bardzo ważne jest trafianie do określonej grupy odbiorców z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi. Wśród źródeł instytucjonalnego przekazywania informacji wyznacza się promocję, reklamę oraz edukację konsumentów. Mówiąc o promocji przytacza się kompozycję promotion-mix, która składa się z:

 • reklamy;
 • aktywizacji sprzedaży;
 • merchandisingu;
 • sprzedaży bezpośredniej;
 • sponsoringu;
 • public relations.

 

Badania, które pozwalają działać dalej

Promocja polega na stworzeniu odpowiedniego wizerunku produktu w świadomości klienta. Koncentruje się ona na przekazywaniu informacji i rozwoju wiedzy o produktach, a także umacnianiu pozytywnego wizerunku firmy i rozwoju popytu na oferowany asortyment. Z wykorzystaniem badań opinii klientów można:

 • określić efektowność podejmowanych działań;
 • wskazać obszary szczególnie ważne dla ankietowanych;
 • dokonać analizy strategii rozwojowej.

Największą zaletą podejmowanego projektu badawczego jest inspirowanie do pogłębiania dalszej wiedzy w obrębie wybranego tematu.

 

Wspólnie osiągnąć cel

Wiedząc o tym, że zachowania konsumpcyjne kształtowane są przez postawy konsumenta należy w szczególny sposób dbać  o podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami. Sposobem na to są badania opinii klientów, które stanowią formę zapoznawania się ze zdaniem konsumentów-partnerów, a przy tym odpowiadają za utrzymywanie kontaktu skupiającego się na potrzebach i celach każdej ze stron.

Badania ankietowe od 4 zł.