Badania marketingowe a badania rynku - czym się różnią?

 

 

 

Podstawowe rozumienie badań marketingowych

 

Według najbardziej znanej definicji, zaproponowanej przez wybitnego amerykańskiego ekonomistę Philipa Kotlera, badania marketingowe polegają na systematycznym planowaniu, zbieraniu, analizowaniu i przekazywaniu danych i informacji istotnych dla sytuacji marketingowej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo.

 

Polskie rozumienie badań marketingowych

 

Bardzo wąską, a zarazem wyczerpującą definicję na gruncie polskiej ekonomii zaproponował profesor Stanisław Kaczmarczyk. Badania marketingowe rozumie on jako zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania, analizowania i interpretowania informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji marketingowych.

 

Cechy badań marketingowych

 

Jak widać z powyższych definicji najważniejszymi cechami jakie przypisuje się takim badaniom marketingowym są niewątpliwie: systematyczność, która jest rozumiana jako działania powtarzalne w czasie oraz na konkretnych jednostkach; celowość, która oznacza, iż każde badanie musi realizować jakiś cel oraz użyteczność, czyli wykorzystanie badań do postawionego celu.

 

Czym są badania rynku?

 

Według zapisu w kodeksie Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii Publicznej, badania rynku, to działania polegające na systematycznym gromadzeniu, obiektywnym spisywaniu, klasyfikowaniu, przedstawianiu danych na temat zachowań, potrzeb, opinii, motywacji osób i organizacji w kontekście ich działań gospodarczych, społecznych, politycznych i codziennych.

 

Jak jest więc różnica?

 

Jak można zauważyć badania rynku jak i marketingowe stawiają sobie za cel poznanie procesów i zjawisk rynkowych, oraz dostarczenie danych istotnych dla działalności danego przedsiębiorstwa. Różnica jednak polega na odmienności ich zastosowania. Badania rynkowe dostarczają nam informacji o otaczającej nas rzeczywistości i pomagają ją prognozować. Z kolei marketingowe dają możliwość wpłynięcia na przyszłe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a nawet na losy rynku.

 

Kiedy stosować badania marketingowe?

 

W przypadku badań marketingowych warto z nich skorzystać, gdy chcemy zbadać i zanalizować skuteczność podjętych działań promocyjnych. Badania te są równie skuteczny, gdy naszym celem jest zbadanie spostrzegania naszej marki przez naszych klientów, czy też gdy chcemy poznać, a więc i zbadać, wspólne cechy klientów kupujących nasze produkty, usługi.

 

Kiedy stosować badania rynku?

 

Jeżeli jednak zamierzamy dowiedzieć się jakie są zapotrzebowania klientów na poszczególne dobra, bądź czy uda nam się wprowadzić kolejny nowy produkt, to powinniśmy skłonić się ku badaniom rynku. Ponadto poznanie wpływy zmiany ceny na popyt naszych produktów również leży w gestii takich badań.

Badania ankietowe od 4 zł.