Badania konceptów reklamowych – co to takiego?

 

 

Koncepty reklamowe to pierwsze projekty kampanii marketingowych. Szanujące się firmy przed wcieleniem jakichkolwiek pomysłów w życie, starają się dobrze zanalizować rynek i sprzedawane produkty. Tylko w ten sposób uda się uzyskać rzetelną wiedzę dotyczącą wartości marki i perspektyw inwestycyjnych.

 

Badanie konceptów reklamowych a badania rynku

 

Przed zrobieniem jakiejkolwiek reklamy, czy to telewizyjnej, czy też prasowej lub radiowej, konieczne jest zorientowanie się na rynek. W zależności od tego, jaka jest grupa docelowa, kampanie PRowskie lub reklamowe będą się różnić. Badania rynku farmaceutycznego opierają się w głównej mierze na badaniu przyzwyczajeń klientów, ich trybu życia, nawyków żywieniowych i – co najważniejsze – na sprawdzeniu głównych chorób, problemów zdrowotnych w społeczeństwie.

 

Dzięki badaniom rynku farmaceutycznego można dowiedzieć się, dlaczego klienci przyjmują suplementy, jakie lubią, czy wolą tabletki/syropy/kapsułki/proszki itd. Tego typu analizy mówią dużo o tym, kto kupuje lekarstwa i dba o zdrowie, a kto raczej lekceważy symptomy choroby. Może się przecież okazać, że najbardziej o zdrowie rodziny dbają np. młode kobiety i to wobec nich powinno się stosować reklamy. Jest duża szansa, że przekażą one zdobytą wiedzę mężom, ojcom, dzieciom, narzeczonemu itd.

 

Pomysł na reklamę bierze się z potrzeby

 

Najlepsze kampanie reklamowe są poprzedzone badaniem konceptów reklamowych. Jeżeli analiza pokaże, że pewna grupa nie jest usatysfakcjonowana z oferty rynkowej obejmującej konkretne grupy produktów, wówczas łatwo będzie ustalić, gdzie warto inwestować. Takie badania dają ogromną wiedzę – można ją wykorzystać przy kształtowaniu produktu. Pomysły na reklamę mogą być odpowiedzią na zebrane podczas analiz odpowiedzi. Można takie dane wykorzystać jako artystyczną inspirację do przekazania odpowiednich treści.

 

Reklama może być różnie odbierana w różnych środowiskach. Istnieją spoty reklamowe, które pamięta się przez lata. Właśnie takie kampanie są najskuteczniejsze – wyrabiają u konsumenta pewne skojarzenia, których nie jest w stanie się pozbyć zbyt łatwo. Dzięki tym skojarzeniom świadomość brandu się zwiększa. Bardzo dobrym pomysłem jest inwestowanie w reklamy, które mają spójne odniesienia w różnych mediach. Np. billboardy, ulotki, ogłoszenia w prasie oraz spoty telewizyjne będą ze sobą korespondować, tworząc wspólną, ciekawą całość. Wspólnota kolorystyczna, podobne desenie, ciekawe wypowiedzi i nade wszystko ciekawe logo mogą bardzo zwiększyć sprzedaż.

Badania ankietowe od 4 zł.