Agencje badawcze i ich możliwości

 

Agencje badawcze posiadają wyspecjalizowany sprzęt oraz metody, które umożliwiają przeprowadzenie w rzetelny sposób kompleksowego procesu badawczego. Zwracając uwagę na posiadane zasoby firmy badawczej można określić skonkretyzowane cele badania, a  także zapoznać się ze wstępnym planem badawczym, który będzie mógł zostać zrealizowany.

 

Dobra firma badawcza to wysoka jakość rezultatów

Profesjonalne agencje badawcze posiadają zarówno swoje zaplecze do przeprowadzania badań, a także metody, które im do tego służą i dają maksymalnie najlepszy rezultat. Trzecim obowiązkowym punktem przy takich typach przedsiębiorstw jest odpowiednia kadra ekspertów-badaczy, którzy będą potrafili pozyskiwać dane oraz interpretować je zgodnie ze sztuką.

 

Do zaplecza technicznego zalicza się:

 • własną sieć ankieterską;
 • swoją sieć tajemniczych klientów;
 • innowacyjne aplikacje;
 • wyposażenie i oprogramowanie np. do CATI i CAPI;
 • własne studia do przeprowadzania np. zogniskowanych wywiadów grupowych.

 

Za każdym sukcesem stoją eksperci

Jeśli mowa o narzędziach badawczy to zalicza się do nich zarówno techniki zbierania wskaźników oraz ich interpretacje. Profesjonalna firm potrafi dostosować swoje metody do wymagań klientów oraz dobrać taką, która będzie najbardziej efektywna. Stąd staje się niezwykle ważne skonkretyzowanie celu badawczego.

 

Do kadry ekspertów zalicza się przedstawicieli takich dziedzin jak:

 • nauki społeczne;
 • ekonomia;
 • statystyka;
 • informatyka.

 

Przebieg procesu zależy od każdej ze stron

Bardzo ważne jest, aby agencja badawcza otrzymała podstawowe informacje obejmujące specyfikę prowadzonej działalności oraz branży, do której firma przynależy. Wskazane jest także udzielenie informacji o:

 • oczekiwaniach względem badań;
 • klientach;
 • realizowanych celach.

 

Zwracając uwagę na takie szczegóły można właściwie zaplanować cały proces badawczy, a także zracjonalizować swoje oczekiwania względem firmy badawczej.  

 

Możliwości, które dają profesjonalni badacze

Takie agencje badawcze jak BioStat oferują przeprowadzanie zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych przy wykorzystaniu innowacyjnych metod i wsparcia dla nich, które dostosowane są do każdego użytkownika biorąc pod uwagę różny stopień zaawansowania technologicznego.

 

Wykorzystuje się je zarówno przy badaniach rynku, opinii konsumów oraz preferencji politycznych i opinii publicznej. Znajdują one zastosowanie tak w badaniach sektora biznesowego, jak i instytucji publicznych, a także opinii i znajomości rynku leków oraz produktów leczniczych.

Badania ankietowe od 4 zł.